نسخه انگلیسی وب سایت تشریفات مجالس کانو

09127338023 - تلفن

تشریفات مجالس , خدمات مجالس و تشریفات مراسم مدرن کانو
خدمات مجالس و تشریفات مدرن کانو برگزارکننده مراسم عروسی مجری میهمانی ها و جشن های تولد

مفهوم کانو

مفهوم کانو

در اواخر دهه هفتاد قرن بیستم دكتر نوریاكی كانو از دانشكده ریكا در توكیو، مفهوم كیفیت را به طور نسبی از تحقیق هرزبرگ به عنوان تئوری محرك بهداشتی اصلاح كرد. در حالی كه در بسیاری از تعریفات قبلی، كیفیت تك بعدی بود به این معنا كه خوب یا بد یا زیان اجتماعی كوچك یا بزرگ، دكتر كانو كیفیت را به صورت دو بعدی تعریف كرد. این دو بعد عبارت بودند از:  مرحله ای كه محصول یا كار عمل می كند و مرحله ای كه استفاده كننده از آن راضی است.
مقایسه پارامتر های كیفیت عملكرد و رضایت استفاده كننده در جدول دو محوری، این را نشان داد كه تعریف كیفیت بسیار پیچیده تر و كلی نگرانه تر است. ارتباط كیفیت در دو محور، سه تعریف منحصر به فرد از كیفیت را به دكتر كانو نشان داد كه شامل كیفیت اساسی، كیفیت عملكردی و كیفیت انگیزشی است.
دكتر نوریاكی كانو استاد دانشگاه ریكا توكیو و یكی از برجسته ترین صاحب نظران علم مدیریت كیفیت، مدلی را مطرح نمود كه امروزه در اكثر الگوهای رضایت مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد. وی در مدل خود نیازمندی های مشتریان و یا به عبارت دیگر خصوصیات كیفی محصولات را به سه دسته تقسیم نمود و هر سه نوع نیازمندی را در یك نمودار دو بعدی نمایش داد.
محور عمودی میزان رضایت و یا خشنودی مشتری و محور افقی میزان ارائه الزام كیفی مورد نظر مشتری را نشان می دهد. بالاترین و پایین ترین نقطه از محور عمودی نمودار به ترتیب بیانگر نهایت رضایت مشتریان و عدم رضایت مشتریان است. محل تلاقی محور افقی و عمودی بیانگر جایی است كه مشتری در حالت تعادل از نظر رضایت و عدم رضایت قرار دارد. سمت راست محور افقی، بیانگر جایی است كه الزام كیفی مورد انتظار به طور كامل عرضه شده است و سمت چپ محور افقی،‌ نقطه ارایه محصولی است كه خصوصیات كیفی مورد انتظار ندارد و الزام كیفی مورد نظر به هیچ عنوان در محصول یا خدمت لحاظ نشده است.
 
ویژگی های مدل كانو؛
  •  
  • رضایت مشتریان بزرگترین ارتباط و وابستگی را به این مدل دارد.
  • این مدل بیشترین سهم را در بودجه تحقیقاتی بازار دارد.
  • باعث افزایش و رشد خواسته ها و نیازهای مشتریان می شود.
  • باعث تعدیل رقابت بین سازمان ها می شود.
  • موفقیت در این مدل بستگی به اجرای صحیح و تعریف درست شاخص ها دارد.
 
 
مزیت های مدل کانو؛
 
  • ارتباط بهتر با مشتریان
  • فهمیدن و درك مشتریان و نیازهای مشتریان
  • رضایت نهایی مشتریان
  • هیچ تردیدی وچود ندارد كه در بازار رقابتی، محصولات و كالاها باید بی عیب باشند و از هر سه نوع كیفیت بهره ببرند. برآورده كردن كیفیت اساسی باعث جلوگیری از عدم رضایت و شكایت می شود. تسریع در برآورده كردن انتظارات عملكردی كالا، باعث پیروزی در رقابت می شود و ابداع و نوآوری در محصول سازمان باعث ایجاد انگیزه و وفاداری در مشتری می شود